Hoogsensitiviteit

 

Het begrip ‘hoogsensitief’ (of ‘hooggevoelig’) is een vertaling van het Engelse highly sensitive, een term geïntroduceerd door Amerikaans psycholoog Elaine N. Aron. Aron concludeerde dat een bepaalde groep mensen beschikt over een natuurlijk temperament om veel dingen op te merken, en daarover diep te reflecteren alvorens te handelen. Zij noemt deze mensen ‘hoogsensitief’.

Aron’s conclusie is ons uitgangspunt, in de uitwerking van die conclusie volgen wij echter onze eigen visie. Waarom? Aron omschrijft de thema’s rondom hoogsensitieve kinderen met name vanuit een gevoelsmatige en emotionele context. Het is echter onze ervaring dat ouders vragen om meer houvast:

Vaak is er onduidelijkheid over de diagnose ‘hoogsensitief’, vanwege verwarring met leer- en ontwikkelingsstoornissen;
Er is veel behoefte aan informatie over het opvoeden van een hoogsensitief kind;
Er zijn vragen over de begeleiding op school, met name op het gebied van de informatieverwerking van hoogsensitieve kinderen. Scholen blijken in de praktijk weinig te kunnen met een uitleg als ‘mijn kind is gevoelig en snel overprikkeld’.

Praktijk de Vlinder is geschoold en heeft veel ervaring in het begeleiden van Hoogsensitieve kinderen, jongeren en volwassenen. Wilt u meer informatie lezen dan kunt u ook kijken op de website van LIHSK. LiHSK biedt informatie over hoogsensitieve kinderen door middel van een website, brochures, lezingen en workshops. LiHSK geeft ondersteuning aan ouders, leerkrachten en een ieder die daaraan behoefte heeft, door middel van begeleiding, advisering en counselling. LiHSK steunt kinderen bij het ontdekken van en omgaan met hun hoogsensitiviteit, door middel van een werkboek en begeleiding, o.a. bij taal- en rekenproblemen.

Op het hooggevoelig jongeren forum , kun je zelf praten en ervaringen uitwisselen over hoogsensitiviteit. Hierbij de link: http://www.jongeren.hooggevoelig.nl/

Neem voor begeleiding van hoogsensitiviteit gerust contact op en maak een afspraak!

Zelftest door Elaine Aron

Beantwoord elke vraag zoals het voor jou voelt. Antwoord ja als het in ieder geval enigszins voor jou opgaat. Als je 12 ‘ja”s hebt, ben je waarschijnlijk hoog sensitief. Echter, ook als je slechts 1 of 2 vragen met ‘ja’ hebt beantwoord maar ze zijn in extreme mate waar, heb je misschien ook reden jezelf hoog sensitief te noemen.

 • Ik ben me bewust van subtiele signalen in mijn omgeving.
 • Ik word beïnvloed door de stemming van anderen
 • Ik ben zeer gevoelig voor pijn
 • Op drukke dagen voel ik de behoefte me terug te trekken, in bed of een donkere kamer of een andere plek waar ik alleen kan zijn, vrij van prikkels.
 • Ik ben bijzonder gevoelig voor cafeïne.
 • Ik raak makkelijk overweldigd door bijvoorbeeld schel licht, sterke geuren, ruwe materialen of harde sirenes.
 • Ik heb een rijke en complexe binnenwereld.
 • Ik kan slecht tegen harde geluiden.
 • Ik word diep geraakt door kunst of muziek
 • Ik ben gewetensvol.
 • Ik schrik gemakkelijk.
 • Ik voel me opgejaagd als ik veel dingen in korte tijd moet doen.
 • Als mensen zich ergens niet op hun gemak voelen, weet ik over het algemeen wat ze nodig hebben om zich beter op hun gemak te voelen (bijv. iets met het licht of hoe ze zitten)
 • Ik raak geïrriteerd als mensen me te veel dingen tegelijk willen laten doen.
 • Ik doe erg mijn best geen fouten te maken of dingen te vergeten.
 • Het is voor mij belangrijk om niet naar gewelddadige films of televisieprogramma’s te kijken.
 • Ik raak op een onaangename manier geagiteerd als er te veel om me heen gebeurt’
 • Veranderingen in mijn leven brengen me van mijn stuk
 • Ik ben gevoelig voor exquise of verfijnde geuren, smaken, geluiden en kunst en geniet daar ook van.
 • Het vermijden van situaties die me van streek brengen of overweldigen heeft een hoge prioriteit in mijn leven’
 • Als ik bij een bepaalde opdracht moet concurreren of op mijn vingers word gekeken, word ik zo nerveus of onzeker dat ik veel slechter presteer dan anders
 • Als kind vonden mijn ouders of leerkrachten me gevoelig of verlegen

Uit: Hoog sensitieve Personen en het hoog sensitieve kind (blz. 114/115).