Vergoedingen

Om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar, heeft u een aanvullende zorgverzekering nodig. Praktijk de Vlinder voldoet aan de Plato eindtermen en is o.a. bij beroepsvereniging LVNT aangesloten. Op hun website treft u een overzicht aan welke zorgverzekeraars begeleiding (deels) vergoeden.

 

Praktijk de Vlinder is aangesloten bij:

 

 

 

Vertrouwen in zelfhelend vermogen.

De Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten, de LVNT, is een beroepsvereniging die kwaliteit en vertrouwen belangrijk vindt. Het is een vereniging waar therapeuten met meer dan 25 verschillende werkvormen zich thuis voelen. Wat deze werkvormen verbindt is dat de LVNT-therapeut leeft en handelt vanuit een fundamenteel vertrouwen in het zelfhelend vermogen van de mens. Dit is de natuurgeneeskundige basis waarop een LVNT therapeut cliënten steunt in hun ontwikkeling en heelwording. Vanuit deze grondhouding biedt de LVNT ondersteuning aan therapeuten, en is zij een kwaliteitskeurmerk voor cliënten en zorgverzekeraars. Meer dan 40 zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk door LVNT therapeuten gegeven consulten.

 

Overzicht LVNT Zorgverzekeraars 2021  

 

 

 

Wij adviseren u om vóór de behandeling contact op te nemen met uw verzekeraar over de hoogte van de vergoedingen.

AGB code :

90003516

90024661

 

 

 

 

 De VIV is sinds 1999 dé beroepsvereniging voor professionele therapeuten die holistische werkmethodieken gebruiken. Onder holistische geneeskunde/geneeswijzen verstaan wij een geïntegreerde aanpak, waarbij aandacht is voor zowel de fysieke, emotionele, mentale en spirituele kant van het leven.Wij hebben een brede groep van vitaliteitsprofessionals als leden. Behandelaars die werken volgens methodieken als natuurgeneeswijzen, psychosociale geestelijke begeleiding, lichaamsgerichte therapieën of homeopathie.De VIV ziet het als haar taak de belangen van haar leden in alle aspecten te behartigen. Dat doen we door:

Overzicht 2021

  • Voor de merken die alternatieve zorg vergoeden en verbonden zijn aan Achmea, geldt dat de therapeut daar gebruik van kan maken op basis van prestatiecodes.
  • Bij VGZ dien je in de zorgwijzer vermeld te staan (geregistreerd bij RBCZ) en declareer je onder natuurgeneeswijzen.
  • Bij CZ dientnatuurgeneeskunde nader  gespecificeerd te worden.
  • Bij Menzis worden de therapieën niet nader benoemd. Declareren onder natuurgeneeskunde lijkt dan de aangewezen manier.
  • DSW en Zorg en Zekerheid vergoeden uitsluitend natuurgeneeskunde indien die uitgevoerd wordt door een BIG geregistreerd arts.
  • Ditzo (ASR) en Salland bieden geen vergoedingen voor alternatieve en/of aanvullende zorg.
  • Nationale Nederlanden vergoedt de behandelingen van bij VIV aangesloten therapeuten.

Bovenstaande geldt enkel en alleen voor door zorgverzekeraars erkende beroepsverenigingen. De VIV wordt door de verzekeringen die vergoeden erkend.

Al deze informatie is openbaar beschikbaar.
Meer informatie vind je ook op de ZORGWIJZER, pagina psychosociale therapie of de ZORGWIJZER, pagina integrale therapie.

De VvvK, een beroepsvereniging voor integratieve kinder- en jeugdtherapeuten, opgericht in 2009. De VvvK-therapeuten verlenen integratieve therapie (kortdurende vorm van psychotherapie) aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 4-18 jaar. Doel van de VvvK is om de kwaliteit van de kinder- en jeugdtherapie in Nederland te garanderen, bevorderen en ontwikkelen door o.a. het hanteren van duidelijke toelatingscriteria. De aangesloten therapeuten worden jaarlijks getoetst op kennis, kunde en professionaliteit.

Zij werken integratief, de therapie is laagdrempelig, kortdurend en gericht op snel herstel zodat het kind (4 -12 jaar) of de jongere (13 -18 jaar) het weer zelf kan. Kortom, elke therapie is uniek en maatwerk. VvvK-therapeuten vindt u in heel Nederland. Zij worden veelal (deels) vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Overzicht VvvK-zorgverzekeraars 2019

Het uitgangspunt van de kindertherapie is gebaseerd op het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind, vastgesteld en aangenomen in New York in 1989. Dit verdrag geldt voor kinderen tot 18 jaar in 193 landen, waaronder Nederland.

 

Tarieven

Het uurtarief voor een integratief kindertherapeutisch consult bedraagt € 70,-
Daarvan zijn 50 minuten consult en 10 minuten administratie, telefoontjes en voorbereiding.

Intake 50 min, € 70,-

Volwassenen consult 50 min. € 70,-

Oudergesprek 50 min, € 70,-

Kindgesprek 50 min, € 70,-

Kort consult 20 min, € 45,-

Het maken van een verslag: € 100,-

Uitvoerig telefonisch of mailcontact per kwartier: € 25,-

Kindertolkpakket € 150,-

Thuis consult 50 min, € 90,- **

Leerkrachtgesprek 50 min, € 90,-**

(**te betalen door de ouders plus € 0,19 per km.)

Praktijk de Vlinder is vrijgesteld van BTW. Voor meer informatie over BTW-vrijstelling, kunt u terecht op deze pagina.