Vergoedingen

Om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar, heeft u een aanvullende zorgverzekering nodig. Praktijk de Vlinder voldoet aan de Plato eindtermen en is o.a. bij beroepsvereniging VNT aangesloten. Op hun website treft u een overzicht aan welke zorgverzekeraars begeleiding (deels) vergoeden.

 

Praktijk de Vlinder is aangesloten bij:

VNTlogoDe beroepsvereniging VNT
De VNT is in 1980 opgericht als beroepsvereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten. Met ruim 700 leden is zij één van de grootste beroepsverenigingen binnen de natuurgeneeskunde in Nederland. Voor u is de VNT een keurmerk dat aangeeft dat de aangesloten therapeut aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet. Alle VNT therapeuten zijn bij koepelorganisatie KAB aangesloten.

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt de consulten bij een VNT-therapeut via aanvullende verzekeringspakketten. Voor de actuele lijst met vergoedende zorgverzekeraars klik hier:

Overzicht VNT Zorgverzekeraars 2019

Wij adviseren u om vóór de behandeling contact op te nemen met uw verzekeraar over de hoogte van de vergoedingen.

AGB code 90003516 90024661

 

De VvvK, een beroepsvereniging voor integratieve kinder- en jeugdtherapeuten, opgericht in 2009. De VvvK-therapeuten verlenen integratieve therapie (kortdurende vorm van psychotherapie) aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 4-18 jaar. Doel van de VvvK is om de kwaliteit van de kinder- en jeugdtherapie in Nederland te garanderen, bevorderen en ontwikkelen door o.a. het hanteren van duidelijke toelatingscriteria. De aangesloten therapeuten worden jaarlijks getoetst op kennis, kunde en professionaliteit.

Zij werken integratief, de therapie is laagdrempelig, kortdurend en gericht op snel herstel zodat het kind (4 -12 jaar) of de jongere (13 -18 jaar) het weer zelf kan. Kortom, elke therapie is uniek en maatwerk. VvvK-therapeuten vindt u in heel Nederland. Zij worden veelal (deels) vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Overzicht VvvK-zorgverzekeraars 2019

Het uitgangspunt van de kindertherapie is gebaseerd op het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind, vastgesteld en aangenomen in New York in 1989. Dit verdrag geldt voor kinderen tot 18 jaar in 193 landen, waaronder Nederland.

 

Tarieven

Het uurtarief voor een integratief kindertherapeutisch consult bedraagt € 70,-
Daarvan zijn 50 minuten consult en 10 minuten administratie, telefoontjes en voorbereiding.

Intake 50 min, € 70,-

Volwassenen consult 50 min. € 70,-

Oudergesprek 50 min, € 70,-

Kindgesprek 50 min, € 70,-

Kort consult 20 min, € 45,-

Het maken van een verslag: € 100,-

Uitvoerig telefonisch of mailcontact per kwartier: € 25,-

Kindertolkpakket € 150,-

Thuis consult 50 min, € 90,- **

Leerkrachtgesprek 50 min, € 90,-**

(**te betalen door de ouders plus € 0,19 per km.)

Praktijk de Vlinder is vrijgesteld van BTW. Voor meer informatie over BTW-vrijstelling, kunt u terecht op deze pagina.