Vergoedingen

Om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar, heeft u een aanvullende zorgverzekering nodig. Om teleurstellingen te voorkomen, raad Praktijk de Vlinder u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om na te vragen of haar diensten vergoed worden. Ter uw informatie:  Praktijk de Vlinder voldoet aan de eis Medische – en Psychosociale Basiskennis volgens de Plato eindtermen en is o.a. bij beroepsverenigingen VIV, RCBZ, SCAG aangesloten. Praktijk de Vlinder verwijst naar de websites van deze verenigingen om een overzicht te bekijken welke zorgverzekeraars mijn begeleiding gedeeltelijk vergoeden en voor verdere informatie.

 

Praktijk de Vlinder is aangesloten bij de beroepsvereniging:

Vereniging Integrale Vitaliteitskunde

 

VIV is sinds 1999 dé beroepsvereniging voor professionele therapeuten die gebruik maken van holistische werkmethodieken. Onder holistische geneeskunde/geneeswijzen wordt een geïntegreerde aanpak verstaan, waarbij aandacht is voor zowel de fysieke, emotionele, mentale alsook de spirituele kant van het leven. VIV heeft een brede groep van vitaliteitsprofessionals als leden. Behandelaars die werken volgens methodieken als natuurgeneeswijzen, psychosociale geestelijke begeleiding, lichaamsgerichte therapieën en/of homeopathie. VIV ziet het als haar taak de belangen van haar leden in alle aspecten te behartigen. Dat doen we door:

Vergoedingen 2023

In algemene zin blijven alle verzekeraars alternatieve zorg verzekeren via de aanvullende verzekering. Het is niet zo dat alle verzekeraars alle therapieën vergoeden. Er bestaan zo’n 6000 verschillende therapieën. Daar zitten per verzekeraar en per verzekering verschillen in. Het is ook niet zo dat iedere aanvullende verzekering dekking geeft voor alternatieve zorg. Soms dien je een duurdere aanvullende verzekering te nemen om alternatief gedekt te krijgen. De therapeut kan een indicatie geven over de vergoedingen, maar staat nooit garant voor de daadwerkelijke vergoedingen.

Overzicht 2023

  • Voor de merken die alternatieve zorg vergoeden en verbonden zijn aan Achmea, geldt dat de therapeut daar gebruik van kan maken met vermelding van een passende prestatiecode. Wat vergoed wordt vind je op de website van Zilveren Kruis
  • Bij VGZ en aan haar verbonden merken dient je therapeut in de zorgwijzer vermeld te staan (dit verlangt van de therapeut een registratie bij RBCZ). Zoek op de website van VGZ of je therapeut vergoed wordt.
  • Bij CZ dient bij de vermelding natuurgeneeskunde een nadere specificatie te worden gegeven. Op de website van CZ wordt vermeld welke therapieën door deze verzekeraar voor vergoeding in aanmerking komen.
  • Bij Menzis worden de alternatieve therapieën niet nader benoemd. Declareren onder natuurgeneeskunde of psychosociale zorg lijkt dan de aangewezen manier. (NB. Homeopathie wordt uitsluitend vergoed op voorschrift van een arts. Craniosacraal therapie en ortomoleculaire behandelingen worden niet vergoed.
  • Nationale Nederlanden biedt CZ zorgverzekeringen aan en vergoedt de behandelingen van bij VIV aangesloten therapeuten onder de CZ condities.

Bovenstaande geldt enkel en alleen voor door de zorgverzekeraars erkende beroepsverenigingen. De VIV wordt door bovenstaande verzekeringen die vergoeden erkend.

 

  • DSW en Zorg en Zekerheid vergoeden uitsluitend natuurgeneeskunde indien die uitgevoerd wordt door een BIG geregistreerd arts.

 

  • Ditzo (ASR) en Salland bieden geen vergoedingen voor alternatieve en/of aanvullende zorg.

 

Al deze informatie is openbaar beschikbaar.
Meer informatie vind je ook op de ZORGWIJZER, pagina psychosociale therapie of de ZORGWIJZER, pagina integrale therapie.

 

Tarieven

opbouw uur en tarief particuliere markt: 

50 minuten consult en 10 minuten administratie, telefoontjes en voorbereiding.

standaard uurtarief particuliere markt: € 75,– per consult (neemt u graag van te voren contact op met uw zorgverzekeraar).

opbouw kort consult en tarief particuliere markt:

20 minuten consult en 10 minuten administratie, telefoontjes en voorbereiding.

standaard tarief kort consult particuliere markt: € 50,– per consult (neemt u graag van te voren contact op met uw zorgverzekeraar).

opbouw uur en tarief zakelijke markt:

50 minuten consult en 10 minuten administratie, telefoontjes en voorbereidingen.

standaard uur tarief zakelijke markt: € 125,– exclusief B.T.W. per consult.

Intakegesprek € 75,–

Terugkoppelingsgesprek € 75,–

Volwassenen consult 50 min. € 75,–

Oudergesprek 50 min, € 75,–

Kindsessie 50 min, € 75,–

Kort consult 20 min, € 50,–

Het maken van een verslag: € 150,–

Uitvoerig telefonisch of mailcontact per kwartier: € 25,–

Kindertolkpakket € 150,–

 Fluister- en luistertraject € 250,–

Thuis consult 50 min, € 100,– **

Leerkrachtgesprek 50 min, € 100,–**

(**te betalen door de ouders plus € 0,19 per km.)

Tarief zakelijke markt: 50 min, € 125,– exclusief B.T.W.

 

 

Praktijk de Vlinder is vrijgesteld van BTW. Voor meer informatie over BTW-vrijstelling, kunt u terecht op deze pagina.