Vergoedingen

Om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar, heeft u een aanvullende zorgverzekering nodig. Om teleurstellingen te voorkomen, raad Praktijk de Vlinder u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om na te vragen of haar diensten vergoed worden. Ter uw informatie:  Praktijk de Vlinder voldoet aan de eis Medische – en Psychosociale Basiskennis volgens de Plato eindtermen en is o.a. bij beroepsverenigingen LVNT en VIV aangesloten. Praktijk de Vlinder verwijst naar de websites van deze verenigingen om een overzicht te bekijken welke zorgverzekeraars mijn begeleiding gedeeltelijk vergoeden en voor verdere informatie.

 

Praktijk de Vlinder is aangesloten bij:

 

 

 

Vertrouwen in zelfhelend vermogen.

De Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten, LVNT, is een beroepsvereniging die kwaliteit en vertrouwen belangrijk vindt. Het is een vereniging waar therapeuten met meer dan 25 verschillende werkvormen zich thuis voelen. Wat deze werkvormen verbindt, is dat de LVNT-therapeut leeft en handelt vanuit een fundamenteel vertrouwen in het zelfhelend vermogen van de mens. Dit is de natuurgeneeskundige basis waarop een LVNT therapeut cliënten steunt in hun ontwikkeling en heel wording. Vanuit deze grondhouding biedt de LVNT ondersteuning aan therapeuten, en is zij bovendien een kwaliteitskeurmerk voor cliënten en zorgverzekeraars. Meer dan 40 zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk consulten van LVNT therapeuten.

Overzicht LVNT Zorgverzekeraars 2021  

Wij adviseren u om vóór de behandeling contact op te nemen met uw verzekeraar over de hoogte van de vergoedingen. 

AGB code :

90003516

90024661

VIV is sinds 1999 dé beroepsvereniging voor professionele therapeuten die gebruik maken van holistische werkmethodieken. Onder holistische geneeskunde/geneeswijzen wordt een geïntegreerde aanpak verstaan, waarbij aandacht is voor zowel de fysieke, emotionele, mentale alsook de spirituele kant van het leven. VIV heeft een brede groep van vitaliteitsprofessionals als leden. Behandelaars die werken volgens methodieken als natuurgeneeswijzen, psychosociale geestelijke begeleiding, lichaamsgerichte therapieën en/of homeopathie. VIV ziet het als haar taak de belangen van haar leden in alle aspecten te behartigen. Dat doen we door:

Overzicht 2021

  • Voor de merken die alternatieve zorg vergoeden en verbonden zijn aan Achmea, geldt dat de therapeut daar gebruik van kan maken op basis van prestatiecodes.
  • Bij VGZ dien je in de zorgwijzer vermeld te staan (geregistreerd bij RBCZ) en declareer je onder natuurgeneeswijzen.
  • Bij CZ dient natuurgeneeskunde nader  gespecificeerd te worden.
  • Bij Menzis worden de therapieën niet nader benoemd. Declareren onder natuurgeneeskunde lijkt dan de aangewezen manier.
  • DSW en Zorg en Zekerheid vergoeden uitsluitend natuurgeneeskunde indien die uitgevoerd wordt door een BIG geregistreerd arts.
  • Ditzo (ASR) en Salland bieden geen vergoedingen voor alternatieve en/of aanvullende zorg.
  • Nationale Nederlanden vergoedt de behandelingen van bij VIV aangesloten therapeuten.

Bovenstaande geldt enkel en alleen voor door zorgverzekeraars erkende beroepsverenigingen. VIV wordt door de verzekeringen die vergoeden erkend.

Al deze informatie is openbaar beschikbaar.

Meer informatie vind je ook op de ZORGWIJZER, pagina psychosociale therapie of de ZORGWIJZER, pagina integrale therapie.

Nota bene: het uitgangspunt van de kindertherapie is gebaseerd op het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind, vastgesteld en aangenomen in New York in 1989. Dit verdrag geldt voor kinderen tot 18 jaar in 193 landen, waaronder Nederland.

 

Tarieven

opbouw uur en tarief particuliere markt: 

50 minuten consult en 10 minuten administratie, telefoontjes en voorbereiding.

standaard uurtarief particuliere markt: € 75,– per consult (neemt u graag van te voren contact op met uw zorgverzekeraar).

opbouw kort consult en tarief particuliere markt:

20 minuten consult en 10 minuten administratie, telefoontjes en voorbereiding.

standaard tarief kort consult particuliere markt: € 50,– per consult (neemt u graag van te voren contact op met uw zorgverzekeraar).

opbouw uur en tarief zakelijke markt:

50 minuten consult en 10 minuten administratie, telefoontjes en voorbereidingen.

standaard uur tarief zakelijke markt: € 125,– exclusief B.T.W. per consult.

Intakegesprek € 75,–

Terugkoppelingsgesprek € 75,–

Volwassenen consult 50 min. € 75,–

Oudergesprek 50 min, € 75,–

Kindsessie 50 min, € 75,–

Kort consult 20 min, € 50,–

Het maken van een verslag: € 150,–

Uitvoerig telefonisch of mailcontact per kwartier: € 25,–

Kindertolkpakket € 150,–

 

Thuis consult 50 min, € 100,– **

 

Leerkrachtgesprek 50 min, € 100,–**

 

(**te betalen door de ouders plus € 0,19 per km.)

 

Tarief zakelijke markt: 50 min, € 125,– exclusief B.T.W.

 

 

Praktijk de Vlinder is vrijgesteld van BTW. Voor meer informatie over BTW-vrijstelling, kunt u terecht op deze pagina.