Karen

Al zolang ik mij kan herinneren ben ik geïnteresseerd in de wereld om mij heen. Mijn basisschool leerkrachten hadden moeite met mijn ‘over- gevoeligheid’, en mijn sociale instelling. Kwaliteiten die mij nu juist van pas komen in mijn werk als integratief-/en energetisch therapeut.

Na mijn HBO- opleiding Gezondheidskunde, waar ik afstudeerde in de richting Voorlichtingskunde, werkte ik als Hoofd Medische Dienst. Hier werkte ik nauw samen met de bedrijfsarts de bedrijfsmaatschappelijkwerkster en de personeelsfunctionaris. Het onderhouden van  contacten met zieke werknemers,artsen, personeelswerkers, maatschappelijkwerkers en arbeidsdeskundigen vielen onder mijn verantwoordelijkheid. Ook leerde ik daar ziektedossiers te beheren, EHBO, Reanimatie en deed ik managementervaring op door het aansturen van een team ziekenbezoeksters. Een hele leerzame en boeiende periode.

Tijdens deze leerschool zie ik met lede ogen aan hoe mensen regelmatig ontzettend lang op de juiste begeleiding  moeten wachten en ontmoet ik mensen die om welke reden dan ook het vertrouwen in de medische wereld kwijt zijn geraakt. Deze mensen weten de weg te vinden naar mijn praktijk. Het blijkt  hier vaak te gaan om ‘innerlijke’ problemen ontstaan in de vroege kindertijd. (gebeurtenissen als seksueel misbruik, pesten, gescheiden of overleden ouders, ziekte.a.)

Mijn collega Tineke de Groot brengt mij in contact met de opleiding voor Kinderpsychotherapie in Amsterdam. Een therapievorm ontwikkeld door Charlotte Visch speciaal voor kinderen. Hierin vind ik antwoorden op vele problemen en vragen die ontstaan zijn in de kindertijd. Deze combinatie en de brug die ik weet te slaan tussen mijn aanwezige kennis van de adolescent enerzijds en het jonge kind anderzijds maakt dat ik mij binnen deze therapievorm al snel thuis voel. Binnen het energetische model kan ik in combinatie met de kennis van de transpersoonlijke psychologie meer mensen begeleiden. Hooggevoeligheid (HSP-Sterrenkind-Kristalkind e.d.) krijgt een vaste plek in de begeleiding van jonge kinderen, jongeren en volwassenen.Vanwege mijn interesse in nieuwetijdskinderen heb ik bij Ashana Holistic Care de eenjarige opleiding tot Nieuwetijdskindertherapie gevolgd, hier heb ik nieuwe technieken en inzichten geleerd over nieuwetijdse kinderen,jongeren en de problemen die hier mee samen kunnen vallen. Aanvullend op deze interessante opleiding heb ik ook de eenjarige opleiding Energetische kindertherapie gevolgd. In dit jaar heb ik specifieke oefeningen,bloesem remedies en meer geleerd om een zo’n veelzijdig mogelijke therapie te kunnen aanbieden aan de mens van nu! Veel ouders komen ook met hulpvragen over hun huilbaby of boze peuter. De methode van Present Child® sluit hier helemaal op aan. Maar ook de kennis en kunde over de hooggevoeligheid van de kinderen van nu vragen een andere wijze van opvoeden. Veel ouders raken uitgeput, omdat het onderwijs en het ouderwetse opvoeden niet meer lijken te passen op het kind van nu.

Voor het misbruik verleden wat vele cliënten met zich meedragen geeft de opleiding tot Integratief Kindertherapeut te weinig handvatten. Vandaar dat ik aanvullend de twee jaar durende specialisatie voor seksueel misbruik bij kinderen heb gevolgd aan de Academie voor Psychotherapie te Amsterdam. Mijn eindwerkstuk een lesbrief voor kinderen op de basisschool heb ik samen ontwikkeld met Hélène van Engelen. Hiernaast heb ik bij het land van Rouw een prachtige training gevolgd tot Rouw en Verlies Coach. Hierin heb ik tools gekregen om kinderen, jongeren en ouders nog beter te begeleiden en tips te geven bij rouw en verlies, om een overlijden, echtscheiding, overlijden van een huisdier, verhuizing etc.

Vanwege de nieuwe wetgeving heb ik de bijscholingen HBO- Medische-/ en Psychosociale basiskennis recentelijk behaald. Zodat ik voldoe aan de door de zorgverzekeraars gestelde eis. Naast moeder van twee inmiddels volwassen kinderen en een puberdochter ben ik ook een nieuwetijds oma, mijn kleindochters leren mij het kind van nu vanuit de kern opnieuw kennen. Ik vond het al zo bijzonder om zelf moeder te zijn, maar het oma schap ervaar ik elke dag als een nieuw kadootje.

 

Ieder kind spiegelt zijn omgeving en
ieder kind weet het, kan het en doet het!

“Helpen is iemand de kracht geven zelf iets aan het probleem te doen.”

(Joanna Trollope)