Kindertherapie

 

Kindertherapie speciaal ontwikkeld voor kinderen waarbij het kind centraal staat en niet het behandelmodel of de methode. Deze kindertherapie is een kortdurende en intensieve vorm speciaal geschikt voor kinderen tussen de 0 en 12 jaar. Ik bekijk het kind vanuit zeven verschillende invalshoeken. Deze komen voort uit de grofweg zeven verschillende verklarings- en behandelmethoden die in de loop van de tijd zijn ontstaan:

  • Medici onderzoeken en behandelen lichamelijke klachten
  • Ontspanningstherapeuten onderzoeken en behandelen de stress waaronder een kind lijdt
  • Gedragstherapeuten richten zich op het aan- en afleren van gedrag
  • Psychoanalytische therapeuten richten hun aandacht op het onverwerkte verleden
  • Systeemtherapeuten behandelen het gehele gezinssysteem om kinderen te helpen
  • Transpersoonlijk gerichte therapeuten willen een kind helpen hun verantwoordelijkheid en keuzevrijheid uit te breiden
  • Energetische gerichte therapeuten behandelen het kind holistisch en helpen het kind zijn energiesysteem te optimaliseren

Doordat ik gebruik maak van die technieken uit deze verschillende modellen die op dat moment passen bij uw kind, zorgt deze voor een geïntegreerde aanpak waarbij de behoefte van het kind centraal staat. Ik gebruik de behandelmethoden dus door elkaar om het kind in staat te stellen datgene te doen wat hem of haar beter doet voelen en samen gaan we op zoek naar de kwaliteiten en talenten van het kind.