Klachtenregelement

KLACHTENREGLEMENT

 

Praktijk de Vlinder, Katwijkseweg 19 B, 2242 PB, Wassenaar is gehouden aan het klachtenreglement van de Wet Wkkgz en van al haar beroepsverenigingen. Praktijk de Vlinder is gehouden aan de verplichtingen vastgelegd in de Wet Wkkgz.

 

Dit betekent dat Praktijk de Vlinder een reglement heeft voor laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten.

 

Ik ben aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:

Vereniging Integrale Vitaliteitskunde (VIV)

Stichting Complementaire Alternatieve Gezondheidszorg (S.C.A.G.)

het overkoepelende orgaan Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg, RBCZ

 

Alhoewel ik als Integratief Therapeut en Complementair Therapeut een inspanningsverplichting op me neem zodra wij een behandelingsovereenkomst ondertekenen, kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de inspanning. De beroepsverenigingen bewaken de kwaliteit van haar leden en controleren of de leden de geldende praktijkcodes volgen. Het kan voorkomen dat een cliënt ergens ontevreden over is en de inspanningsverplichting als onvoldoende ervaart.

 

Praktijk de Vlinder neemt alle klachten zeer serieus, mochten deze er zijn. Bij een klacht behoort een stappenplan:

 

  1. Spreek de therapeut, in dit geval Praktijk de Vlinder, aan. Dit kan u mondeling of schriftelijk doen.
  2. Als de therapeut en cliënt er samen niet uitkomen en cliënt blijft ontevreden, kan cliënt een klacht indienen. Dat kan u doen bij de VIV, S.C.A.G. telefonisch dan wel schriftelijk dan wel per mail.
  3. Na het indienen van de klacht, wordt er contact opgenomen door een klachtfunctionaris van de beroepsvereniging waar u de klacht heeft neergelegd.
  4. De beroepsvereniging volgt het eigen klachtenreglement.
  5. Het kan zijn dat ook met de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging de klacht niet opgelost wordt.
  6. Dan kan cliënt de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie.
  7. Als de klacht bestemd blijkt voor de Tuchtrechter, dan treedt het Reglement voor Tuchtrecht in werking.
  8. Met het stroomschema Klachtrecht in de zorg zie je het verloop van de klacht. Een klacht over zorgverlening in het kader van WLZ – Wet Langdurige Zorg, ZVW – Zorgverzekeringswet of een alternatief genezer volgt een andere lijn dan een klacht richting hulpverlening in het kader van de Jeugdwet of WMO – Wet Maatschappelijke Ondersteuning.