Kinderbegeleiding

Begeleiding speciaal ontwikkeld voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar, waarbij het kind centraal staat en niet het behandelmodel of de methode.

Jongerenbegeleiding

Soms heb je hulp nodig, omdat je ergens last van hebt. Bij mij kun je komen voor hulp bij het oplossen van je problemen.

Volwassenenbegeleiding

Binnen de integratieve therapie heeft volwassenenbegeleiding een eigen plek binnen de praktijk ingenomen. Hierbinnen is ruimte voor bijvoorbeeld levensvragen vanuit de transpersoonlijke psychologie waar cliënten mee komen.

Praktijk de Vlinder

“Samen is meer!”

  Kinderen-Jongeren-Volwassenen-Ouders

 

Bij Praktijk de Vlinder staat de hulpvrager (volwassenen, jongeren, kinderen) centraal. De therapie draait om wat zij nodig hebben. Er zijn verschillende therapievormen die ik gebruik om kinderen, jongeren en volwassenen met uiteenlopende hulpvragen weer op weg te helpen.

Therapie waarbij het individu centraal staat en niet de behandelmethode

Kinderen

De kindertherapie is een kortdurende en intensieve vorm van therapie speciaal geschikt voor kinderen tussen de 0 en 12 jaar. Ik bekijk het kind vanuit zeven verschillende invalshoeken en gebruik een mix van allerlei therapievormen zodat ik op basis van de behoefte van het kind de juiste tools kan inzetten. Mits de hulpvraag past binnen mijn deskundigheid. Bij twijfel verwijs ik door naar gespecialiseerde therapeuten.

Jongeren

De jongerenbegeleiding is een kortdurende, intensieve therapie speciaal geschikt voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar. Jongeren kunnen vaak zelf al goed verwoorden waar de hulpvraag zit. Ik bekijk de tiener vanuit zeven verschillende invalshoeken en zet meerdere therapievormen in om goed en effectief tot de kern van de hulpvraag te komen. Mijn ervaring leert dat jongeren bereid zijn mee te werken, maar dat ze graag snel resultaten willen zien. Daarnaast willen zij zich kortdurend committeren. Mits de hulpvraag past binnen mijn deskundigheid. Bij twijfel verwijs ik door naar gespecialiseerde therapeuten.

Volwassenen

Ik begeleid volwassenen om met de uitdagingen van het leven om te gaan, zoals het ouderschap, partnerschap, verlies van de baan, ernstige ziekte, trauma’s, en levensvragen e.a.. Maar ook individuele thema’s kunnen binnen de integratieve therapie aan bod komen. De integratieve therapie wordt net als bij kinderen- en jongerenbegeleiding aangepast op jou. In sommige gevallen kan de begeleiding van kind en ouders gecombineerd worden. Ook is partner begeleiding mogelijk. Mits de hulpvraag past binnen mijn deskundigheid. Bij twijfel verwijs ik door naar gespecialiseerde therapeuten.

Lezing “Leren omgaan met Hooggevoeligheid”

In deze onrustige tijd worden veel HSP volwassenen en kinderen extra geraakt. Hooggevoelige mensen lijken nog dieper ontworteld te raken door de hele maatschappelijke onrust. De Covid-19 periode, met veel thuiswerkende ouders, thuiszittende kinderen- en jongeren hebben een grote invloed op het gehele systeem van de mens. Op alle gebieden raakt ons systeem overprikkeld. Helemaal extra reden om uzelf te verdiepen in Hooggevoeligheid. Vanwege de huidige ontwikkelingen gaan we onderzoeken op welke passende wijze informatie over Hooggevoeligheid gedeeld kan worden!

Hou de website hiervoor in de gaten.

 

 

Kwaliteit Therapie

Praktijk de vlinder is aangesloten bij onderstaande instanties en beroepsverenigingen.

Hiermee wil ik onder andere de kwaliteit van mijn praktijk en therapie als geheel aantonen.

RBCZ logo

Specialismen

Activiteiten

 

 De Schat van Ik:

Een training met als doel het ontdekken van je unieke talenten en daarmee leren omgaan.

Start weer op:

 Data later bekend.

 Download het inschrijfformulier hier