Meldcode huiselijk geweld Rijksoverheid

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING volgens Rijksoverheid

Praktijk de Vlinder is gehouden aan de wettelijke verplichtingen van de Rijksoverheid. Aan de hand van 5 stappen bepaalt Praktijk de Vlinder of zij een melding moet doen bij Veilig Thuis en/of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie kunt u ook vinden bij rijksoverheid.nl.