Bij welke hulpvragen kan kindertherapie helpen?

 

De kindertherapie richt zich op inzicht geven, het kind leren de problemen te hanteren of het probleem helpen oplossen.  Doordat ik binnen de kindertherapie samen met het kind, de hulpvraag/klacht/probleem, omdraai naar een positieve kant. Wat kan jij wat de ander niet heeft/kan/weet?, krijgt het woord’ hulpvraag’ een andere lading. Wat het voor kind en ouders een ander gevoel blijkt te geven. De volgende klachten/problemen/hulpvragen kom ik in mijn praktijk tegen:

  • Lichamelijke en psychosomatische klachten, zoals eczeem, hyperventilatie, buikpijn en depressiviteit
  • Aangeleerde probleemgewoontes, zoals nagel- en lipbijten, duimzuigen, haarplukken
  • Verwerken van emotionele conflicten, zoals traumaverwerking, angsten, rouwverwerking
  • Lichamelijke en/of geestelijke mishandeling, zoals seksueel misbruik, verwaarlozing en fysiek geweld
  • Gedragsproblematiek, zoals woedeaanvallen, anti-sociaal gedrag, liegen, gebrek aan concentratie
  • Ontwikkelingsfase problematiek, zoals eetproblemen, slaapproblemen, seksualiteit, zelfmoordgedachten
  • Omgaan met bijzondere eigenschappen, zoals spiritualiteit, hooggevoeligheid,nieuwe-tijdskinderen, paranormale kinderen,hoogbegaafdheid

Indien blijkt dat de problematiek buiten mijn deskundigheid valt, dan zal ik in het kind terug verwijzen naar de huisarts of doorverwijzen naar een andere therapeut.