Trainingen voor ouders

 

Praten met jongeren …. Hoe doe je dat?

 Praten met jongeren..Hoe doe je dat?

Dit is een training ontwikkeld door Charlotte Visch. De hulpvragen van zowel de jongeren als ook hun ouders staan hierin centraal. Uit mijn ervaring blijkt dat de communicatie tussen ouders en jongeren vaak misloopt. Hierdoor ontstaat miscommunicatie wat kan leiden tot ruzies en spanningen. Deze spanningen en ruzies kunnen leiden tot ontwrichting van het hele gezin.

Door ouders te ondersteunen en inzichtelijk te maken wat de jongeren nu werkelijk communiceren, hun behoeften helder te formuleren, blijkt effectief. Ouders vertellen mij na afloop dat er meer rust en ontspanning in huis is en dat er weer wordt gelachen.
Door samen de communicatie, opvoedingsvraagstukken en de ontwikkelingsfase helder te krijgen, blijken er al veel misverstanden aangepakt te kunnen worden. Uiteraard geldt hier de eigen inbreng als uitgangspunt, zodat u gericht aan uw hulpvraag kan werken, handvatten en tips krijgt.
Ik kan ook een workshop verzorgen over een bepaald thema.
Voor meer informatie kunt u mij een vraag via het contactformulier sturen.