Werkwijze jongerenbegeleiding

 

De eerste sessie is een intake tussen u als ouders of verzorger en mijzelf. Hierin bespreekt u uw ervaringen en uw hulpvraag of die van de jongere. In de hierop volgende sessies spreek ik met de jongere zelf en kom tot een advies. Dan bespreek ik samen met de jongere het verdere verloop van de behandeling. Afhankelijk van de duur en het soort hulpvraag volgt na een aantal sessies weer een ouder/verzorger gesprek.

De jongerentherapie richt zich op de binnenwereld van uw jongere, de relaties die het heeft in het gezin en op relaties met de buitenwereld, zoals de vriendenkring, (sport)vereniging en opleiding. Het heeft als doel uw jongere te helpen om controle te hernemen en keuzemogelijkheden te ontwikkelen ten aanzien van de hulpvraag, zodat uw jongere weer zelf verder kan. Ik werk met bijvoorbeeld visualisaties, gesprekstechnieken, en EMDR. Uitgangspunt is steeds dat uw jongere op bewust en onbewust niveau veel verschillende hulp-bronnen heeft, die hem/haar kunnen helpen te bereiken wat hij/zij wil.

 

Met welke hulpvraag kun je bij mij terecht?

Wat is mijn werkwijze?

Je ouders willen ook tips – Oudercursus