Werkwijze kinderbegeleiding

 

De eerste sessie is een intake tussen u als ouder(s) of verzorger(s) en mij. In de drie (maximaal 5 sessies) hierna werk ik met het kind zelf, maar indien nodig blijft een ouder aanwezig. Hierna volgt een terugkoppelingsgesprek met een kindertherapeutisch advies, let op dit betreft géén diagnose! aangevuld met tips. Ook wordt dan besloten of verdere begeleiding gewenst is.

Mijn ervaring is dat na drie (max. vijf) sessies de hulpvraag beantwoord is en er thuis actief gewerkt kan worden met de adviezen en tips. Bij vragen kunt u mij altijd benaderen.

Het is ook mogelijk om een vervolg behandelplan op te stellen. Dan maken wij weer drie (max. vijf) nieuwe afspraken, waarbij gericht gewerkt zal worden aan de hulpvraag van u en uw kind. Na deze drie sessies volgt opnieuw  een oudergesprek waarin de bevindingen worden besproken. U dient actief deel te nemen aan het kindertherapeutisch proces van uw kind. Indien de hulpvraag van uw kind zich bijvoorbeeld op school voordoet, kan ik ook op school gaan kijken. Zodat ook de leerkracht aan kan sluiten bij het veranderingsproces van uw kind en mogelijk handvatten aangereikt kan krijgen.

De kindertherapie richt zich op de binnenwereld van uw kind, de relaties die het heeft in het gezin en op relaties verder in de buitenwereld, zoals bijvoorbeeld school of sportverenigingen. Het heeft als doel uw kind te helpen om controle te hernemen en keuzemogelijkheden te ontwikkelen ten aanzien van de hulpvraag, zodat uw kind weer zelf verder kan. Ik werk daarvoor met bijvoorbeeld visualisaties, sprookjes, spel, EMDR, metaforen en verhalen. Uitgangspunt is steeds dat uw kind op bewust en onbewust niveau veel verschillende hulpbronnen heeft, die hem kunnen helpen te bereiken wat hij wil. Mijn ervaring, na ruim 20 jaar werkervaring als kindertherapeut, is dat kinderen vaak graag komen omdat zij resultaat ervaren.