Kindercursussen

Vanuit de kindertherapie en op vraag van ouders en leerkrachten hebben Mirjam van Leeuwen van Praktijk voor Elkaar  en ik samen de kindercursus ‘De schat van ik’, ontwikkeld. Doel hiervan is het ontdekken van je eigen unieke kwaliteiten en talenten. Aan de hand van de eigen unieke hulpvraag van het kind wordt deze kindercursus aangeboden. Door de groep leert het kind omgaan met zijn hulpvraag.

Onze ervaring heeft ons inmiddels geleerd, dat de deelnemers graag komen, van elkaar leren, elkaar opvangen in moeilijke situaties en er zelfs vriendschappen ontstaan zijn. Ieder kind bezit zijn eigen innerlijke schat! Vaak is deze schat niet meer zichtbaar, of zijn de aanwezige talenten door pesten, scheiden van ouders, verhuizen, overlijden van een ouder/grootouder of huisdier, blijven zitten (doubleren), misbruik, versluierd of zelfs ‘verdwenen’. ‘De schat van ik’  geeft deze talenten en kwaliteiten de ruimte, waardoor ze weer zichtbaar worden en groeien.

Door een positieve benadering, passend bij de kindertherapeutise uitgangspunten van zowel Praktijk de Vlinder als ook Praktijk voor Elkaar, krijgt het kind weer zicht op zijn eigen proces. Leert het kind dat het helemaal oké is en mag zijn wie hij is.

Wij koppelen altijd de bevindingen, adviezen en tips terug in een individueel oudergesprek.

De cursus kan meerdere keren gevolgd worden. We zoeken iedere nieuwe cursus de verdieping op. 

Volgende Schat van ik:

Data 2021 volgen.

 

Kosten: € 100,00 per kind